Regulamin sklepu internetowego Rowery Lavida

Część I. Informacje podstawowe

1. Sklep internetowy „Rowery Lavida” dostępny pod adresem internetowym www.rowerylavida.pl, prowadzony jest przez firmę „Osaka” z siedzibą w Radomiu, przy ul. Słowackiego 29, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7961242593, REGON 670983720.

2. Kontakt  jest możliwy w formie telefonicznej i e-mailowej pod następującymi danymi:

a) Telefon: +48 606710146

b) E-mail: luzmarika@wp.pl

Na Państwa telefony odpowiadany w godzinach 10:00 - 17:00 Pon.-Pt., jednakże 

w trakcie sezonu kontakt telefoniczny może być utrudniony. 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu.

4. Definicje:

a) Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Osaka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7961242593, REGON 670983720.

b) Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

c) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.rowerylavida.pl

d) Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

e) Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

f) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

g) Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

h) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

Część II.  Zasady zakupów

Ceny

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Sposoby dostawy i płatności

3. Dostępne formy dostawy to:

a) wysyłka kurierem DPD (przedpłata/pobranie)

b) wysyłka Pocztą Polską (dostępna tylko dla wybranych produktów) 

c) odbiór osobisty po uprzednim uzgodnieniu

4. Koszty dostawy danego produktu są dostępne po dodaniu do koszyka i zalogowaniu się/zarejestrowaniu się/kontynuowania jako gość i zależą od ilości produktów oraz ich gabarytów. 

5. W przypadku chęci zamówienia więcej niż jednego roweru, koszt przesyłki proporcjonalnie powiększa się, gdyż każdy rower pakowany jest w osobne kartonowe opakowanie (nie ma możliwości wysyłki więcej niż jednego roweru w jednej paczce ze względów bezpieczeństwa).

6. Koszty przesyłki na terenie Polski to 25 zł przy przedpłacie na konto, a 35 zł przy wysyłce za pobraniem. 

7. Istnieje możliwość wysyłki za granicę, po uprzednim kontakcie telefonicznym ze Sprzedawcą. Wysyłka poza granice Polski odbywa się jedynie po przedpłacie (nie ma możliwości wyboru opcji za pobraniem).

8. Dostępne formy płatności to:

a) przelew 

b) szybki przelew poprzez Przelewy24

c) płatność gotówką przy wysyłce za pobraniem

d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym

Składanie zamówienia

9. Aby złożyć zamówienie należy:

a) dodać interesujący produkt/produkty do Koszyka

b) przejść do kasy

c) zalogować się/zarejestrować/kontynuować jako Gość

d) podać swoje dane obowiązkowe do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, e-mail, adres oraz nieobowiązkowo - numer telefonu (który jest jednak przydatny w celu ustalenia szczegółów dostawy)

e) wybrać sposób dostawy i płatności

f) potwierdzić złożenie zamówienia

g) zapłacić, przy sposobie płatności z góry

Reklamacje

10. Dokładamy wszelkich starań, żeby cały towar opuszczający naszą firmę był jak najlepszej jakości.  Jednak w przypadku towarów handlowych, jak w każdej branży, może się zdarzyć towar z wadą fabryczną, niewidoczną podczas pakowania. Nigdy nie uchylamy się od odpowiedzialności za taki towar, dlatego do każdego zakupionego roweru jest dołączona karta gwarancyjna. 

11. Niezastosowanie się do warunków przygotowania, użytkowania oraz konserwacji roweru, zawartych w karcie gwarancyjnej może skutkować utratą praw gwarancyjnych.

Procedura reklamacyjna wygląda następująco:

a) Klient, po zauważeniu wady, kontaktuje się ze Sprzedawcą poprzez e-mail

b) Informacje, które powinny zostać zawarte w zgłoszeniu to:

- Dane Klienta (imię, nazwisko, adres)

- Data zakupu

- Zakupiony towar (nazwa roweru)

- Opis usterki (jak najdokładniejszy, najlepiej z uwzględnieniem zdjęć/nagrań)

12. Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Jeśli po tym czasie Klient nie otrzyma odpowiedzi, reklamację uznaje się za zasadną.

13. Czas rozpatrzenia reklamacji nie jest równoznaczny z czasem usunięcia szkody, który zależy do wielu czynników, m.in. od złożoności usterki, dostępności części zamiennych, itp. Dokładamy starań, aby czas ten był jak najkrótszy.

14. Jeśli wymaganie jest odesłanie roweru lub jego części w celu naprawy, istnieje możliwość odesłania go na koszt Sprzedającego po wcześniejszym ustaleniu. W takim przypadku Sprzedający zamawia kuriera w celu odebrania przesyłki. Nie zwracamy kosztów odesłania w przypadku nieustalenia jego sposobu.

15. Prosimy o niewysyłanie części/roweru bez uprzedniej konsultacji. 

Zwroty

16. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Kupujący może w ciągu 14 dni (od daty odbioru przesyłki) odstąpić od Umowy Kupna - Sprzedaży zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

17. Odstąpienie od umowy należy zgłaszać e-mailowo, zgodnie z poniższym wzorem lub poprzez wysłanie formularza dostępnego na stronie www.rowerylavida.pl/zwroty-reklamacje.htm.

18. W treści wiadomości powinny być zawarte wszystkie następujące dane: 

- Treść oświadczenia: Oświadczam, iż odstępuję od Umowy Kupna - Sprzedaży 

- Dane Klienta (imię, nazwisko, adres) 

- Data zakupu

- Data otrzymania przedmiotu (dostarczenia) 

- Zakupiony towar (nazwa roweru) 

- Numer konta bankowego (na który ma być dokonany zwrot kosztów produktu i wysyłki do Kupującego)

Podanie wszystkich tych informacji znacznie usprawni proces realizacji zwrotu. 

19. Nie należy odsyłać rowerów bez uprzedniego ustalenia formy zwrotu ze Sprzedającym. 

20. Sprzedający nie ponosi kosztów dostarczenia zwracanego do niego towaru. 

21. Po przysłaniu do Sprzedającego e-maila z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Klient ma 14 dni na odesłanie towaru. Koszty produktu i wysyłki zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od odebrania produktu przez Sprzedającego, w formie wskazanej przez Klienta.

22. Rower odsyłany do Sprzedającego w celu zwrotu (odstąpienia od umowy) powinien być NIEUŻYWANY, CZYSTY oraz ZAPAKOWANY w ten sam sposób, jaki został przysłany do Klienta. Ustawa o prawach konsumenta dopuszcza użytkowanie w granicach „zwykłego zarządu” – czyli tak, jak Klient użytkowałby rower, kupując go w sklepie stacjonarnym. W przypadku zwrotu roweru posiadającego widoczne znaki użytkowania (np. ubrudzone opony) – kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt danych części, na których widać zużycie i usługi jej wymiany.

23. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

24. Zwracany towar należy wysłać na adres: 

Sklep rowerowy „Osaka”

ul. Słowackiego 29

26-600 Radom

Część III. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

a) Przewoźnik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Część IV. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: